NameMNCMCC
Dërgo SMS në Tajikistan Indigo (Indigo),TajikistanTajikistan Indigo (Indigo),Tajikistan12436
Dërgo SMS në MegaFon (North-West GSM),TajikistanMegaFon (North-West GSM),Tajikistan3436
Dërgo SMS në TT Mobile,TajikistanTT Mobile,Tajikistan3436
Dërgo SMS në JC Somoncom,TajikistanJC Somoncom,Tajikistan1436
Dërgo SMS në Indigo,TajikistanIndigo,Tajikistan2436
Dërgo SMS në Babilon-Mobile,TajikistanBabilon-Mobile,Tajikistan4436

Falas SMS Tajikistan