NameMNCMCC
Dërgo SMS në Plus,PolandPlus,Poland1260
Dërgo SMS në IDEA GSM,PolandIDEA GSM,Poland1260
Dërgo SMS në WPmobi (MVNO:Orange),PolandWPmobi (MVNO:Orange),Poland3260
Dërgo SMS në PlusGSM (PolKomTel, SamiSwoi),PolandPlusGSM (PolKomTel, SamiSwoi),Poland1260
Dërgo SMS në Play (P4),PolandPlay (P4),Poland6260
Dërgo SMS në Orange (Idea, PTK Centertel),PolandOrange (Idea, PTK Centertel),Poland3260
Dërgo SMS në MyAvon (MVNO:Orange),PolandMyAvon (MVNO:Orange),Poland3260
Dërgo SMS në mBank Mobile (MVNO:PlusGSM),PolandmBank Mobile (MVNO:PlusGSM),Poland1260
Dërgo SMS në Era (Polska, Heyah),PolandEra (Polska, Heyah),Poland2260

Falas SMS Poland